Sep 6, 2017

Gerakan Itu Pasti!

Hamba-hamba ketakutan Menjadi hantu-hantu kebodohan Penyebar baksil di medan perlawanan