Nov 5, 2014

LSM-isasi Perlawanan

Oleh Arundhati Roy* Penerjemah Dwicipta** Ancaman yang tengah dihadapi oleh gerakan-gerakan massa adalah LSM-isasi perlawanan. Mudah saja membelokkan apa yang akan saya paparkan sebagai tuduhan untuk […]